Eksjö

Om Nässjö har vuxit upp kring en järnvägskorsning så har grannkommunen Eksjö vuxit fram kring en vägkorsning av betydligt äldre slag. Redan på 1300-talet nämns ”Ekesiö” som en viktig tingsplats, och man bedrev även handel här. 

Anledning till att Eksjö tidigt blev en för sin tid viktig samlingsplats var att flera viktiga vägar sammanstrålade här. Från norr kom vägen från Linköping, där biskopen av Östergötland hade sitt säte. Från Eksjö kunde man sedan vika av mot Växjö eller Kalmar, två andra biskopssäten. Dessutom passerade vägen från Västergötland till Östersjön Eksjö. Att färdas till lands tog vid denna tid mycket lång tid, och det var därför nödvändigt att stanna flera gånger under resan, bl.a. för att proviantera.

Eksjös betydelse märks också i att man fick stadsrättigheter redan 1403, av kung Erik av Pommern. Med dagens mått mätt skulle medeltidens Eksjö dock knappast kallas för en stad. Denna stad brändes ned 1568, under Sjuårskriget mellan Sverige och Danmark. Det var dock inte danskarna som brände ned staden, utan eksjöborna. Samma år beslutade kung Erik XIV att staden skulle återuppbyggas, och hans hovarkitekt Arendt de Roy fick uppdraget att utforma den nya stadsplanen. de Roy flyttade staden något åt nordost.

Nästa gång Eksjö brann var på 1800-talet, men då skonades den norra delen av staden genom befolkningens rådiga ingripande. Det är denna del av staden som idag kallas Gamla stan. Ett hus som idag kallas Halvan revs till hälften för att hindra elden från att sprida sig.

Militärstaden

Sedan järnvägen dragits över Nässjö och inte över Eksjö minskade Eksjös betydelse. Järnvägen passerade dock även Eksjö. Det som Eksjö dock kanske framför allt är känt för är sin betydelse för det svenska militärväsendet. Redan på 1400-talet övade militären på Ränneslätt utanför Eksjö, som fortfarande är i bruk som övningsområde. Eksjö garnison är en av de största arbetsgivarna i kommunen. Där finns idag Göta ingenjörregemente, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum samt Hemvärnets Norra smålandsgrupp.