Nässjö kommun

Orten Nässjös historia är intimt sammankopplad med järnvägen. När Södra stambanan, en järnvägslinje från Malmö till Falköping, planerades bestämdes att den skulle passera Nässjö, som därmed kom att bli en viktig järnvägsknut. Den första offentliga byggnaden i Nässjö blev järnvägsstationen. 

Människor har länge bott i trakten kring vad som idag är Nässjö. De äldsta fornlämningarna i trakten är 4000 år gamla. Det var dock länge en glest befolkad trakt, där man livnärde sig på jordbruk.

Nässjö är en ung stad, som grundades 1864, och snabbt blev ett municipalsamhälle. Ett municipalsamhälle var en mindre ort där vissa av de stadgor som gällde i städerna gällde. Femtio år efter sitt grundande fick Nässjö stadsrättigheter.  Även om järnvägen idag inte har samma betydelse som tidigare så är Nässjö den enda stad i Sverige där sex järnvägsbanor, samtliga för både gods- och passagerartrafik, möts. Detta syns också i kommunvapnet, det tidigare stadsvapnet. Det består av tre gyllene grankottar över ett kugghjul, som för det mesta avbildas med sex ekrar. Kugghjulet symboliserar järnvägens och industrins betydelse för orten, och de sex ekrarna står för de sex järnvägsbanor som strålar samman i Nässjö. Grankottarna, slutligen, symboliserar skogarna som omger staden.

Huvudnäringar

Precis som många andra orter i Småland finns det en stor mängd småföretag i Nässjö, med inriktning mot olika typer av tillverkning. Framför allt rör det sig om verkstadsindustri och tillverkning av trävaror. Andra viktiga arbetsgivare är SJ och Trafikverket, vilket ytterligare stärker Nässjös koppling till järnvägen. Återigen är det lätt att se kopplingar till kommunvapnet.

Nässjö idag

Nässjö kommun fick sin nuvarande form 1971, då Bodafors köping samt landskommunerna Norra Sandsjö, Solberga, Forserum och Malmbäck införlivades med Nässjö stad. Ungefär samtidigt började befolkningen i kommunen minska något i antal, men idag har den stabiliserats.

Idag har kommunen 29 354 invånare, varav ungefär 17 000 bor i centralorten. Förutom Nässjö består kommunen av ytterligare tolv tätorter.